- Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

-Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000

- Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

-Monitorul Oficial nr. 404/20.07.2001

- Ordonanta de urgenta nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea autorizarii functionarii comerciantilor,republicata

-Monitorul Oficial nr. 413/14.06.2002

- Hotararea de guvern nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor

-Monitorul Oficial nr. 414/14.06.2002

- Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor

- Monitorul Oficial nr. 712/08.11.2001

- Hotararea de guvern nr. 571/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a recipientelor simple sub presiune

-Monitorul Oficial nr. 375/11.07.2001

- Ordin nr. 13/2002 al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

-Monitorul Oficial nr. 72/31.01.2002

- Hotararea de guvern nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza in procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS

-Monitorul Oficial nr. 119/14.02.2002

- Ordinul nr. 35/2002 al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii in domeniul recipientelor simple sub presiune

-Monitorul Oficial nr. 140/22.02.2002

- Ordinul nr. 153/2002 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune

-Monitorul Oficial nr. 323/16.05.2002

- Ordinul nr. 34/2002 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune

-Monitorul Oficial nr. 323/16.05.2002

- Ordinul nr. 110/2002 al ministrului industriei si resurselor privind desemnarea ISCIR-CERT pentru a realiza evaluarea conformitatii in domeniul recipientelor simple sub presiune

-Monitorul Oficial nr. 360/29.05.2002

- Hotararea guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor

-Monitorul Oficial nr. 388/06.06.2002

- Hotararea guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune

-Monitorul Oficial nr. 458/27.06.2002

- Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice

-Monitorul Oficial nr. 582/06.08.2002

- Hotararea guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, securitatea muncii si protectia mediului

-Monitorul Oficial nr. 711/30.09.2002

- Ordinul nr. 388/2002 al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea unor masuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor

-Monitorul Oficial nr. 742/11.10.2002

- Ordinul nr. 389/2002 al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea unor masuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune

-Monitorul Oficial nr. 742/11.10.2002

- Ordonanta de urgenta nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

-Monitorul Oficial nr. 746/11.10.2002

- Ordinul nr. 451/2002 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind modificarea si completarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, aprobat prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 251/2002

-Monitorul Oficial nr. 769/22.10.2002

- Hotararea de guvern nr. 1156/2002 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002

-Monitorul Oficial nr. 792/30.10.2002

- Ordin nr. 342/2002 al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Cartii Albe a Infrastructurii Calitatii si Evaluarii Conformitatii Produselor

-Monitorul Oficial nr. 815/11.11.2002

- Ordin nr. 467/2002 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru extragerea substantelor minerale utile in cariere, cu mijloace mecanizate-partea a II-a-Roci ornamentale si partea a III-a-Nisipuri, pietris, balast

-Monitorul Oficial nr. 827/18.11.2002

- Ordin nr. 875/2002 al ministrului sanatatii si familiei privind stabilirea atributiilor medicului de medicina generala / medicina de familie cu competenta in medicina de intreprindere

-Monitorul Oficial nr. 840/21.11.2002

- Ordin nr. 678/2002 pentru aprobarea instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei

-Monitorul Oficial nr. 846/25.11.2002

- Ordonanta de urgenta nr. 156/2002 privind aprobarea Cartii Albe a Infrastructurii Calitatii si Evaluarii Conformitatii Produselor

-Monitorul Oficial nr. 815/11.11.2002

- Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 657/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si persoanelor fizice din punct de vedere al protectiei muncii

- Monitorul Oficial nr. 754/27.11.2001

- Hotararea de guvern nr. 261/22.02.2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

-Monitorul Oficial nr. 114/06.03.2001

- Hotararea de guvern nr. 676/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii de guvern nr. 261/2001

-Monitorul Oficial nr. 424/30.07.2001

- Hotararea de guvern nr. 1337/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii de guvern nr. 261/2000

-Monitorul Oficial nr. 36/21.01.2002

- Norme din 07.05.2001 de aplicare a Hotararii de guvern nr. 261/2001

-Monitorul Oficial nr. 300/07.06.2001

- Ordinul nr. 803/2001 al ministrului sanatatii si familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala

-Monitorul Oficial nr. 811/18.12.2001

- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

- Monitorul Oficial nr. 454/27.06.2002

- Norme Tehnice din 30 mai 2002 privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor

- Monitorul Oficial nr. 479/04.07.2002

- Ordinul nr. 251/2002 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

- Monitorul Oficial nr. 481/05.07.2002

- Hotararea de guvern nr. 707/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase

- Monitorul Oficial nr. 530/19.07.2002

- Lege nr. 452/2002 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952, adoptata la cea de-a 88-a sesiune a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000

- Monitorul Oficial nr. 535/23.07.2002

- Ordonanta de urgenta nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

-Monitorul Oficial nr. 747/26.10.2003

-Hotararea de guvern nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate a echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

-Monitorul Oficial nr. 166/26.02.2004

- Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 167/2004 privind aprobarea regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

- Monitorul Oficial nr. 409/07.05.2004

- Ordinul ministrului sanatatii nr. 188/2004 privind constituirea Registrului operativ national al bolilor profesionale si a Centrului national de coordonare metrologica si informare privind bolile profesionale

- Monitorul Oficial nr. 219/12.03.2004

- Ordinul ministrului muncii solidaritatii sociale si familiei si ministerului sanatatii nr. 532/1349 privind caracterul voluntar al standardelor mentionate in Normele generale de protectie a muncii

- Monitorul Oficial nr. 997/29.10.2004

- Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 550 privind aprobarea Regulamentului de abilitate a persoanelor fizice si a persoanelor juridice pentru a presta servicii psihologice in domeniul protectiei muncii

- Monitorul Oficial nr. 1036/09.11.2004 Acasa   Acasa  Certificat ISO 9001  Lege 1  Lege 2  Produse / EIP   EIP  Incaltaminte  Imbracaminte  Maini  Cap/Ochi  Respiratie/Auz  Inaltime  Diverse  Branduri proprii   Incaltaminte  Imbracaminte  Manusi  Diverse  Oferta Distributie!   Oferta distributie  Industriale   Organizare magazii  Dulapuri metalice   Usi glisante   Vestiare   Fisete metalice   Clasificatoare  Tratare apa  Curatenie industriala  Contact   Contact  Calendar  Newsletter