Legislatie in domeniul protectiei muncii, securitatii si sanatatii in munca.    


- Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

- Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006

- PROIECT - Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

-Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006

- Hotararea de guvern nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

-Monitorul Oficial nr. 3802/03.05.2006

- Hotararea de guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

-Monitorul Oficial nr. 683/09.08.2006

- Hotararea de guvern nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

-Monitorul Oficial nr. 710/18.08.2006

- Hotararea de guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

-Monitorul Oficial nr. 722/23.08.2006

- Hotararea de guvern nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria exctactiva de suprafata sau subteran

-Monitorul Oficial nr. 727/25.08.2006

- Hotararea de guvern nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj

-Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006

- Hotararea de guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

-Monitorul Oficial nr. 713/21.08.2006

- Hotararea de guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

-Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006

- Hotararea de guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

-Monitorul Oficial nr. 7392/30.09.2006

- Hotararea de guvern nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

-Monitorul Oficial nr. 762/07.09.2006

- Hotararea de guvern nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit

-Monitorul Oficial nr. 772/12.09.2006

- Hotararea de guvern nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice

-Monitorul Oficial nr. 769/11.09.2006

- Hotararea de guvern nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

-Monitorul Oficial nr. 64/24.01.2006

- Hotararea de guvern nr. 1876/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

-Monitorul Oficial nr. 81/30.01.2006

- Ordonanta de urgenta nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca

-Monitorul Oficial nr. 378/29.04.2004

- Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

- Monitorul Oficial nr. 440/22.05.2006

- Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale

- Monitorul Oficial nr.509/13.06.2006

   

 Acasa   Acasa  Certificat ISO 9001  Lege 1  Lege 2  Produse / EIP   EIP  Incaltaminte  Imbracaminte  Maini  Cap/Ochi  Respiratie/Auz  Inaltime  Diverse  Branduri proprii   Incaltaminte  Imbracaminte  Manusi  Diverse  Oferta Distributie!   Oferta distributie  Industriale   Organizare magazii  Dulapuri metalice   Usi glisante   Vestiare   Fisete metalice   Clasificatoare  Tratare apa  Curatenie industriala  Contact   Contact  Calendar  Newsletter